nieuwsbrief 3

In de downloads nieuwsbrief 3. Hierin vindt u nieuws over: zorgen voor en met elkaar, idee├źn en opties;nieuws van de OR en MRopbrengsten eerste studiemiddag;7 Habits: klassenmissiesnieuws buiten school. veel leesplezierIngrid

nieuwsbrief 2

Beste ouders / verzorgers, In de downloads nieuwsbrief 2. Hierin vindt u nieuws over: zorg om en voor elkaar;de inloopmiddagen;Parro en verzoek om via Parro gegevens in te vullen;de papieren jaarkalender;tekentijd;de studiemiddagen van dit schooljaar;uitleg VO voor...

Diverse jaarstukken

In de downloads vindt u vanaf vandaag:- de schoolgids 22-23- de ouder jaarkalender 22-23- jaarverslag 21-22: evaluatie- jaarverslag 22-23: start- schoolrapportage 21-22 + evaluatie

nieuwsbrief 1

In de downloads vindt u nieuwsbrief 1 In deze nieuwsbrief: parro;gym en muzieklessen;ouderinformatie en de jaarkalender;zwemwedstrijden;schoolfruit;aanwezigheid en communicatie;(eind)toetsen;ouder- en kind-adviseurs;informatie van gemeente en externen. met...

nieuwsbrief 2p

Beste ouders / verzorgers, In de downloads de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Hierin o.a.: Een kleine aanvulling op het vakantierooster Oudergesprekken intekenen Mr oudergeleding Verkeersveiligheid Hallo en dag Ik hoop dat u onze nieuwsbrief steeds met...