nieuwsbrief 4

Beste ouders / verzorgers, In de bijlage nieuwsbrief 4. Hierin vindt u info over: ziekmelden en verlofaanvragen;schoolfruit;rots en water training;online magazine ouders;duik – cultuuronderwijs;Kinderboekenweek;buitenschoolse activiteiten. veel...

Beste ouders / verzorgers, In de downloads nieuwsbrief 3. Hierin vindt u o.a. informatie over: – de versoepelde richtlijnen; excursies en ouders in school – de studiemiddag; – cultuur educatie en DUIK – de Kinderboekenweek – korte...

nieuwsbrief 2

Beste ouders / verzorgers, In de bijlage nieuwsbrief  2. Ik weet dat ik vaak (te) uitgebreid ben. Ik zal proberen te letten op de lengte van de stukjes en op de lengte van de hele nieuwsbrief. Er zijn gewoon te veel dingen te vertellen en te veel activiteiten om...

algemene documenten schooljaar 2021-2022

In de downloads vindt u: Onze jaarkalender; deze geeft ouders / verzorgers vooral praktische informatie.  Het jaarverslag; dit is de verantwoording naar ouders, bestuur en inspectie. Hierin staan de plannen voor een schooljaar, e.e.a. wordt periodiek geëvalueerd en...

nieuwsbrief 1

In de downloads vindt u nieuwsbrief 1. Een zeer uitgebreide, interessante, volle nieuwsbrief zoals meestal aan het begin van het schooljaar. Wij hopen dat u ook dit jaar weer de tijd kunt vinden om al het nieuws en de nieuwtjes goed bij te houden. Veel...