Bredeschool 't WijdeNest

Voor de scholen Roelof van Wienesse en de Jan Luykenschool organiseert de brede school activiteiten onder en na schooltijd. De informatie over deze activiteiten vindt u in onze nieuwsbrieven, op de diverse deuren en prikboren en via de website: www.hetwijdenest.nl

Door u aan te melden bij t Wijdenest ontvangt u direct mail over de activiteiten