Downloads

Nieuwsbrief

Pictogram

nieuwsbrief 10

Pictogram

nieuwsbrief 8

Pictogram

nieuwsbrief 7

Pictogram

nieuwsbrief 6

Beste ouders / verzorgers,

In de bijlage nieuwsbrief 6

Hierin vindt u nieuws over o.a.:
- corona;
- update ziekte en inval;
- en waar het 'om gaat';
- computerspelletjes en films;
- fietsverlichting;
- corona beslisboom en nieuws van de GGD

veel leesplezier,
Ingrid

Pictogram

nieuwsbrief 5

Algemeen

Pictogram

jaarkalender 21-22

Pictogram

schoolgids 2021-2022

De schoolgids van onze school bevalt heel veel extra informatie over onze school en ons onderwijs. Een document om door te bladeren of op 'zoektermen' na te slaan.

Pictogram

jaarverslag 20-21

Het jaarverslag is de verantwoording naar ouders, bestuur en inspectie. Hierin staan de plannen voor een schooljaar, e.e.a. wordt periodiek geƫvalueerd en het verslag is de onderlegger voor vervolgplannen.

Pictogram

jaarkalender 2021-2022

Onze jaarkalender geeft ouders / verzorgers vooral praktische informatie.

Pictogram

Talenten en meerkunners

Als toevoeging op de schoolgids 20-21.

POS

Pictogram

POS Ouderrapport 2020-2021

Dit gaat over Passend Onderwijs en de ondersteuning die de Jan Luykenschool kan bieden.

Pictogram

POS - perspectief op school schoolrapport

Pictogram

POS - perspectief op school

Pictogram

POS Schoolrapport

De geboden zorg en de mogelijkheden van begeleiding op een school, binnen een knooppunt of gemeente of binnen het SamenWerkingsVerband WestFriesland wordt vertaald in de POS (Perspectief op school)

Pictogram

POS Ouderrapport

De geboden zorg en de mogelijkheden van begeleiding op een school, binnen een knooppunt of gemeente of binnen het SamenWerkingsVerband WestFriesland wordt vertaald in de POS (Perspectief op school)

Aanmelden

Pictogram

vooraanmeldingsformulier

Pictogram

Vooraanmeldingsformulier

Op het moment dat u geĆÆnteresseerd bent in onze school is een persoonlijke rondleiding en een gesprek altijd belangrijk. U kunt uw belangstelling voor onze school ook kenbaar maken via dit vooraanmeldingsformulier. Pas na persoonlijk contact en het definitieve formulier kunnen wij tot inschrijving over gaan.