Downloads

Nieuwsbrief

Pictogram

nieuwsbrief 17

Pictogram

nieuwsbrief 16

Pictogram

nieuwsbrief 15

Pictogram

nieuwsbrief 14

Pictogram

nieuwsbrief 13

Algemeen

Pictogram

protocol informatieverstrekking (gescheiden) ouders

Pictogram

ouder jaarkalender 22-23

Pictogram

schoolgids 22-23

Pictogram

Jaarkalender 2022 - 2023

Pictogram

jaarkalender 21-22

POS

Pictogram

POS Ouderrapport 2020-2021

Dit gaat over Passend Onderwijs en de ondersteuning die de Jan Luykenschool kan bieden.

Pictogram

POS - perspectief op school schoolrapport

Pictogram

POS - perspectief op school

Pictogram

POS Schoolrapport

De geboden zorg en de mogelijkheden van begeleiding op een school, binnen een knooppunt of gemeente of binnen het SamenWerkingsVerband WestFriesland wordt vertaald in de POS (Perspectief op school)

Pictogram

POS Ouderrapport

De geboden zorg en de mogelijkheden van begeleiding op een school, binnen een knooppunt of gemeente of binnen het SamenWerkingsVerband WestFriesland wordt vertaald in de POS (Perspectief op school)

Aanmelden

Pictogram

vooraanmeldingsformulier

Pictogram

Vooraanmeldingsformulier

Op het moment dat u geïnteresseerd bent in onze school is een persoonlijke rondleiding en een gesprek altijd belangrijk. U kunt uw belangstelling voor onze school ook kenbaar maken via dit vooraanmeldingsformulier. Pas na persoonlijk contact en het definitieve formulier kunnen wij tot inschrijving over gaan.

Medezeggenschapsraad

Pictogram

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021-2022