Downloads

Nieuwsbrief

Pictogram

nieuwsbrief 20

Pictogram

nieuwsbrief 19

Pictogram

nieuwsbrief 18

Pictogram

nieuwsbrief 17

Pictogram

nieuwsbrief 16

Algemeen

Pictogram

Talenten en meerkunners

Als toevoeging op de schoolgids 20-21.

Pictogram

Protocol weglopen van school

In dit protocol leggen we u uit wat de te volgen procedure is voor de school en ouders.

Pictogram

Jaarverslag en Opbrengstenkatern 2019-2020

Pictogram

Schoolgids 20-21

Pictogram

Jaarkalender 20-21

POS

Pictogram

POS Ouderrapport 2020-2021

Dit gaat over Passend Onderwijs en de ondersteuning die de Jan Luykenschool kan bieden.

Pictogram

POS - perspectief op school schoolrapport

Pictogram

POS - perspectief op school

Pictogram

POS Schoolrapport

De geboden zorg en de mogelijkheden van begeleiding op een school, binnen een knooppunt of gemeente of binnen het SamenWerkingsVerband WestFriesland wordt vertaald in de POS (Perspectief op school)

Pictogram

POS Ouderrapport

De geboden zorg en de mogelijkheden van begeleiding op een school, binnen een knooppunt of gemeente of binnen het SamenWerkingsVerband WestFriesland wordt vertaald in de POS (Perspectief op school)

Aanmelden

Pictogram

vooraanmeldingsformulier

Pictogram

Vooraanmeldingsformulier

Op het moment dat u geïnteresseerd bent in onze school is een persoonlijke rondleiding en een gesprek altijd belangrijk. U kunt uw belangstelling voor onze school ook kenbaar maken via dit vooraanmeldingsformulier. Pas na persoonlijk contact en het definitieve formulier kunnen wij tot inschrijving over gaan.