Medezeggenschapsraad

I edere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur van de  Roelof van Wienesse en de Jan Luykenschool over belangrijke schoolzaken voor het personeel, de ouders en de leerlingen:

  • Veiligheid en gezondheid op de school.
  • Het schoolplan.
  • De overblijfregeling.
  • Het verbeteren van het onderwijs.
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen,
  • Het kiezen van een lesmethode.
  • De manier waarop de school ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR worden ’s avonds op een van beide locaties gehouden en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De data van de vergaderingen, de agenda en de goedgekeurde notulen hangen op het prikborden op school. Goedgekeurde verslagen en notulen vindt u tevens binnenkort terug op de downloadspagina onder het kopje: medezeggenschapsraad.

Verkiezingen
In de MR zitten 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van de personeelsleden(personeel geleding) van de beide locaties. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Verkiezingen elke 3 jaar.

Taken van de MR
De MR heeft een aantal bevoegdheden en rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als van het personeel hebben instemmingsrecht over belangrijke zaken. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Oudergeleding:
Miriam Dekker (Jan Luykenschool)
Nienke Kuin (Jan Luykenschool)
Mark van der Wal (Roelof van Wienesse)
Tim de Kluijs  (Roelof van Wienesse)
Leerkrachtgeleding:
André Niekamp (Jan Luykenschool)
Kees van Langen (Jan Luykenschool)
Jolanda Macke (Roelof van Wienesse / Jan Luykenschool)
Wilbert Prehn (Roelof van Wienesse)

Contact
Heeft u vragen, kritiek, opmerkingen of suggesties? Bel of mail de leden van de MR.