In deze nieuwsbrief vooral veel naschools nieuws. Dit betreft dan veel interessante online en fysieke bijeenkomsten.
Verder opnieuw aandacht voor het aanmelden van nieuwe leerlingen en vanuit de Present regiegroep een kort stukje over de scholing die alle leerkrachten van Present dit jaar volgen.
Ook vragen we u weer om kleding etc voor ons in te zamelen en in te leveren voor bag2school. Dank u.

Ingrid