In de downloads nieuwsbrief 19,

Hierin vindt u:
– de formatie en klassenverdeling voor schooljaar 23-24;
– het vakantierooster en de studiedagen 23-24;
– de ouder / kindgesprekken;
– de voorstelling van Kickmee;
– evaluatie schooljaar 22-23 en de speerpunten voor 23-24;
– de zwem4daagse.

Veel leesplezier,
Ingrid