Beste ouders / verzorgers,

In de bijlage nieuwsbrief 4. Hierin vindt u info over:

  • ziekmelden en verlofaanvragen;
  • schoolfruit;
  • rots en water training;
  • online magazine ouders;
  • duik – cultuuronderwijs;
  • Kinderboekenweek;
  • buitenschoolse activiteiten.

veel leesplezier,
Ingrid