in deze nieuwsbrief – in de downloads – vindt u nieuws over:

  • ziekte, uitval en inval (zeer belangrijk!) – drie locaties;
  • opbrengst Bag2school;
  • regels voor mobieltjes in en buiten de klas (voor onze drie locaties al jaren geldend);
  • computers – spelletjes en films;
  • opbrengst studiedag Present scholen;
  • fietsverlichting

Veel leesplezier,
Ingrid