Ouderraad

De ouderraad van de Jan Luykenschool vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad bestaat uit (ongeveer)7 ouders van leerlingen. De leden van de ouderraad zijn een luisterend oor voor de andere ouders en ze denken en werken mee aan de feesten, activiteiten en evenementen voor de leerlingen.

Waar zet de ouderraad zich voor in?

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Eindfeest kleuters
  • Afscheid groep 8
  • Voorbereiding schoolreisjes
  • Sportevenementen
  • Groepsuitjes

Verkiezingen
Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de ouderraad. Ouders worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen zich daarna voor nog eens 3 jaar verkiesbaar stellen. De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders van onze school. Deze verkiezing vindt plaats tijdens de algemene jaarvergadering in het najaar.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert gemiddeld één keer in de zes weken. De vergaderingen worden ’s avonds in de school gehouden en zijn voor alle ouders toegankelijk. Bij elke vergadering is een leerkracht (Rosanna Rotgans) of iemand van de directie (Ingrid van Heezen) aanwezig.

Jaarvergadering
De ouderraad verantwoordt de inzet van de ouderbijdrage tijdens een jaarvergadering of tijdens een gecombineerde informatieavond van MR, leerlingen en team. 

Leden ouderraad 

Voorzitter

Bibi Bookholt

 

Penningmeester

Lidian Blauw

 

Secretaris

Monica Dijkstra Bruinsma

 

Lid

Remco Boer

 

Lid

Miriam Dekker

 

Lid

Sabine Delmee

 

 

Bankrekeningnummer ouderraad:
rekeningnummer ouderraad: NL74INGB0000035354

Contact
Heeft u vragen, kritiek, opmerkingen of suggesties? De ouders van de ouderraad zijn altijd op school bereikbaar.