Ouderraad

De ouderraad van de Jan Luykenschool vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad bestaat uit 8 ouders van leerlingen en 2 leerkrachten. De leden van de ouderraad zijn een luisterend oor voor de andere ouders en ze denken en werken mee aan de feesten, activiteiten en evenementen voor de leerlingen.

Waar zet de ouderraad zich voor in?

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Pasen
  • Koningsspelen
  • Afscheid groep 8
  • Voorbereiding schoolreisjes
  • Sportevenementen
  • Groepsuitjes

Verkiezingen
Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de ouderraad. Ouders worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen zich daarna voor nog eens 3 jaar verkiesbaar stellen. De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders van onze school. Deze verkiezing vindt plaats tijdens de algemene jaarvergadering in het najaar.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert6 keer per schooljaar. De vergaderingen worden ’s avonds in de school gehouden en zijn voor alle ouders toegankelijk. Bij elke vergadering is een leerkracht of iemand van de directie aanwezig.

Jaarvergadering
De ouderraad verantwoordt de inzet van de ouderbijdrage tijdens een jaarvergadering of tijdens een gecombineerde informatieavond van MR, leerlingen en team. 

Leden ouderraad 

Voorzitter

Bibi Bookholt

 

Penningmeester

Floor Kieft

 

Secretaris

Yvette Kramer

 

Leden

Jolien Lakerveld, Evita de Lange, Szonja Kisgergely

 

 

Kim Meester, Daan Louët Feisser, Rob van Herel

 

Leerkrachten

Rosanna Rotgans en Brenda Tijmes

 

 

Bankrekeningnummer ouderraad:
rekeningnummer ouderraad: NL35RABO0349964076

Contact
Heeft u vragen, kritiek, opmerkingen of suggesties? De ouders van de ouderraad zijn altijd op school bereikbaar.